ลมหายใจ ของพระพุทธศาสนา

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2558

 

 

ลมหายใจ ของพระพุทธศาสนา

 

ลูกไม่เคยคิดอยากจะบวช เมื่อบวชแล้วไม่คิดว่าจะบวชนานหลวงพ่อทำให้ลูกได้รู้จัก คำว่า ความสุขที่แท้จริง และ เป้าหมาย ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ มันทำให้ชีวิตลูกมีคุณค่า ไม่เป็นโมฆะบุรุษ

 

ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักหลวงพ่อ ครับ...

 

โอวาทที่ให้แก่ลูกพระลูกเณร ในอุโบสถ วันเข้าพรรษา วันมหาปารณา วันกรานกฐิน ที่ตอกย้ำเป้าหมาย ของเพศบรรพชิต ผู้ได้โอกาสสวมใส่ ผ้ากาสาวพัสตร์ ธงชัยแห่งพระอรหันต์ ผ้าสีสุดท้ายของ ชีวิตมนุษย์ในสังสารวัฏ

 

โอวาทที่เน้นย้ำความโชคดี ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ อยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา และความสำคัญ ของการเผยแผ่ธรรมะ สืบอายุพระพุทธศาสนา แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ยอมตายในผ้าเหลือง เพื่อรักษาพระธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ไว้ให้ได้...

 

คำที่คุ้นหู คำที่อยู่ในใจ เสมือนลมหายใจของหลวงพ่อ

 

ทำอย่างไร ? จะให้ทุกคนเข้าถึงพระธรรมกายภายใน จะได้ไปรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตตนเอง ว่าเกิดมาทำไม อะไร คือ เป้าหมายของการมาเกิด จะได้ดำเนินชีวิต ได้อย่างถูกต้อง ไม่ประมาท เพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์  พักระหว่างที่สวรรค์ มุ่งสู่เป้าหมายอันสูงสุด คือ พระนิพพาน ที่สุดแห่งธรรม

 

หลายครั้ง หลายครา ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เมตตาให้คำตอบ โดนใจ ทั้งๆที่เป็นคำถามในใจ ทำให้ลูกหายสงสัย

 

เหมือนหงายของที่คว่ำ ส่องประทีปโคมไฟในที่มืด บอกทางให้แก่คนหลงทาง อวิชชาความมืดบอดในใจ หายไป สว่างไสว ทันที เหมือนแสงสว่างแห่งปัญญาเกิดขึ้น

 

หลวงพ่อพูดอย่างไร ? หลวงพ่อทำอย่างนั้น ครั้งหนึ่งหลวงพ่อพูดว่า เรื่องราวในพระไตรปิฎก เป็นเรื่องจริงทั้งนั้น สามารถพิสูจน์ได้ และทำได้จริงๆ เดี๋ยวหลวงพ่อจะทำให้ดู...

 

เป็นที่มาของการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูป มาเป็นเนื้อบุญให้ สาธุชนคนมีบุญ ได้ทำบุญ ใส่บาตร ถวายสังฆทาน การนิมนต์พระเรือนหมื่นนั้นยาก เห็นมีแต่ในพระไตรปิฎกเท่านั้น หลวงพ่อก็ได้ดำริและทำให้ดู

 

ลมหายใจของหลวงพ่อ มีแต่ พระพุทธศาสนา คิด พูด ทำ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อพระพุทฺศาสนา เท่านั้น...

 

ไม่ได้ยก ไม่ได้ยอ ไม่ได้ปอ ไม่ได้ปั้นหากไม่มี หลวงพ่อท่าน ฉันคงไม่มีวันนี้...

 

ตัวอย่างทางโลก สาธุชนหลายๆคน ทำได้ดีต้นแบบทางธรรม หลายองค์มี แต่ ดี ไม่เหมือนกัน...

 

ขอให้หลวงพ่ออยู่เป็นผู้นำการสั่งสมบุญ สร้างบารมี เป็นต้นบุญ ต้นแบบ ให้แก่มนุษย์และเทวา เพื่อประโยชน์ แก่สัตว์โลก ผู้มีธุลีในดวงน้อย ให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไป นะครับ

 

กราบแทบเท้า พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธมฺมชโย ลมหายใจของพระพุทธศาสนา ที่พึ่งของมนุษย์เทวา ด้วยความเคารพยิ่ง....

 

22 เมษายน พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0018090844154358 Mins