ชนะลูกเดียว

วันที่ 03 มค. พ.ศ.2560

ชนะลูกเดียว,ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม,บทความประจำวัน

 

ชนะลูกเดียว

                  ความทุกข์ปัจจุบัน มาจากวิบากกรรมในอดีต เกิดจากความคิด คำพูด การกระทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นไว้ จะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม กรรมนั้นตามมาส่งผล

                   

               ชาติก่อนๆ ก่อเวรเป็นศัตรูคู่กรรม พยาบาท อาฆาต ต่อสู้กันมา สู้ด้วยวิธีไหน แพ้ชนะกันอย่างไรนั้นไม่รู้ แต่ที่รู้ๆชาตินี้ สู้แบบพระ มีแต่ ชนะลูกเดียว...


 

 

 

ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
2 มกราคม พุทธศักราช 2560

 Total Execution Time: 0.00085376501083374 Mins