อยากรู้ ต้องไปดูเอง.

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2561

อยากรู้ ต้องไปดูเอง.

   อะไรนะเป็นเหตุปัจจัย ที่ทำให้ 13 ชีวิตมาอยู่รวมกัน ฝึกฝนเล่นฟุตบอลทีมเดียวกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข ผจญภัยร่วมกันในถ้ำ ขาดน้ำ ขาดอาหาร ขาดปัจจัยดำรงชีวิต กว่า10 วัน ณ ถ้ำหลวง.

   ที่สำคัญมีเหตุปัจจัยใดนะ ที่ไปดึงดูดให้ผู้เชี่ยวชาญการกู้ชีพกู้ภัย การดำน้ำทั้งในประเทศและหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้งข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครทุ่มเทกำลังกันออกค้นหาหาทางช่วยเหลือ ทั้งสำรวจ ขุด เจาะ สูบน้ำร่วมกันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง.

   อีกทั้งสื่อสารมวลชนทั่วโลกยังช่วยกันประชาสัมพันธ์รายงานข่าวแบบเกาะติด ติดตามความเคลื่อนไหวนาทีต่อนาที ให้คนทั่วโลกได้รับทราบรับรู้ ร่วมส่งกำลังใจมา ณ ถ้ำหลวง แห่งนี้ ทั้งที่ไม่ได้รู้จักกัน อยู่ห่างไกลกันเป็นหมื่นไมล์ หมื่นกิโลเมตร ไกลแสนไกล ก็ส่งใจมารวมเป็นพลังให้กัน.

   เหตุปัจจัยย่อมมาจากประกอบเหตุเช่นใด ของ ทั้ง13ชีวิตและของทุกๆคน คงมีทั้งความรักกันมาในอดีต และความเกื้อกูลกันในปัจจุบัน จึงทำให้มีการรวมพลังกันติดตามค้นหากันเช่นนี้.

   คิดแล้วแล้วก็น่าหาคำตอบ แต่ใครจะรู้เหตุปัจจัยอดีตได้ดี นอกจากผู้รู้ที่ปฎิบัติตามหลักวิชชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันมีการระลึกชาติหนหลังได้.รู้ถึงบุพกรรม วิบากกรรมที่ทำให้สัตว์โลกกำเนิดขึ้น กรรมที่เคยกระทำร่วมกันมา และการทำให้สิ้นอาสวกิเลส ที่เรียกว่าวิชชา 3.

   ถ้ายังหาเหตุปัจจัยด้วยความคิดทางโลกไม่เจอ หรือไม่รู้จะถามใคร ก็ทำตามหลักวิชชาทางธรรมกัน หาที่สงบอันสงัด โน้นถ้ำ นั้นชายป่า โน้นเรือนว่าง นั้นป่าช้า โน้นเขา นั้นศาลาว่าง หาที่เงียบสงบสงัด ตามถนัดที่สบายใจ.

   หากไม่มีสถานที่เงียบสงัด ก็เสียบหูฟังอินเอียร์ ดับเสียงภายนอก เปิดเสียงสัมมาอะระหังภายใน หรือเสียงนำนั่งปฎิบัติธรรม. ปลีกตัวจากโลกที่วุ่นวาย ปลีกใจให้สงัดจากความคิดฟุ้งซ่านที่ทำให้รำคาญใจ ทำใจให้หยุด ให้นิ่ง ดิ่งเข้ากลางเรื่อยๆไป ค้นหาคำตอบจากผู้รู้ภายใน ที่อยู่ในใจด้วยตัวของเราเองกันดีกว่านะ...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ 
3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561

 Total Execution Time: 0.0033059000968933 Mins