วันที่ไม่อยากให้มี.

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2561

วันที่ไม่อยากให้มี.

   วันนี้วันที่ 10 กันยายน. วันที่ไม่อยากให้มีในโลกนี้ เป็นวันที่ บุคคลอันเป็นที่รัก เป็นที่เคารพจากเราไป...ถึงแม้เป็นการจากกันชั่วคราวไม่ใช่วันสูญเสีย เราไม่มีเสียศูนย์ เพราะอย่างไรก็ต้องพบเจอกันอีกด้วยสายบุญที่กระทำร่วมกันไว้.

   แต่วันนี้คือวันที่ต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ด้วยกฎแห่งไตรลักษณ์ ตามระบบของ วัฎฎสงสาร 

   วันพลัดพราก เป็นวันที่เราต้องอยู่เดียวดาย ไม่มีคนที่รักและปราถนาดีต่อเรา คอยดูแลอบรมสั่งสอน เป็นวันที่เหลือไว้เพียงภาพในใจและคำสอนอันทรงคุณค่าที่ฝากไว้เป็นอนุสรณ์เป็นตัวแทนแห่งความรัก.

    รับได้และเข้าใจ เพราะเรายังไม่ชนะเขา แต่อยากจะบอกให้รู้ไว้ ไม่อยากให้มีวันนี้ในโลก...สวัสดี/เจริญพร

ขอให้รวย รอดปลอดภัย มีชัยชนะ ธรรมะ องค์พระ ชัดใสสว่างกันทุกคนนะ

มนวีโร ภิกฺขุ
10 กันยายน พุทธศักราช 2560
วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.018734800815582 Mins