คนชั่ว ถึงอยู่ใกล้คนดี

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2558

 

 

คนชั่ว ถึงอยู่ใกล้คนดีจนตลอดชีวิตก็ไม่รู้แจ้งความดี  เสมือนทัพพีที่ไม่รู้รสแกง...

 

ส่วนคนดีมีความรู้ หากเข้าใกล้คนดีแม้เพียงครู่เดียว ก็รู้สี่งที่เป็นสาระและความดีได้ฉับพลัน เสมือนลิ้นที่รู้รสแกง..

 

พึงมองเห็นคนมีปัญญาหรือคนดีที่ชอบชี้โทษ พูดจาข่มขี่ ตักเตือนเสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์ พึงคบคนที่เป็นบัณฑิตคนดี เช่นนั้นแหละเมื่อคบคนเช่นนั้น ย่อมมีแต่ดี ไม่มีเสียเลย..

 

พึงแนะนำตักเตือนเราเถิด พึงสั่งสอนเราเถิด พึงห้ามปรามเราจากความชั่วเถิด คนที่ทำเช่นนั้น ย่อมเป็นที่รักของคนดี... แต่ไม่เป็นที่รักของคนชั่ว...

 

 Total Execution Time: 0.0008454163869222 Mins