คติ...สุดท้าย

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2558

 

คติ...สุดท้าย

 

คติ...สุดท้าย

คนเราอาจจะมีหรือชอบ คติ หลายๆคติ บ้างก็เอาไว้เป็นคติประจำตัว เป็นคติประจำใจ

แต่มี 2 คติ...ที่ต้องจำ และต้องทำให้ได้...
1. ทุคติ (นรก) 
2. สุคติ (สวรรค์)

เป็น คติสุดท้าย ของลมหายใจมนุษย์ ที่ทุกคนต้องเลือก...เสมือนซื้อตั๋วให้ใจ เดินทางไปที่ไหนต่อ ในปรโลก ตามที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้...

จิตเต  สังกิลิฏเฐ  ทุคติปาฏิกังขา
เมื่อจิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ทุคติ(นรก)เป็นที่ไป

จิตเต  อสังกิลิฏเฐ  สุคติปาฏิกังขา
เมื่อจิตผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติ(สวรรค์)เป็นที่ไป

หากมีสติ สุคติ จะเป็น คติสุดท้าย ของชีวิต....

 

 

10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 

 

 Total Execution Time: 0.00099241733551025 Mins