ดี...มีทุกวัน

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2558

 

ดี...มีทุกวัน

 

ดี...มีทุกวัน

  ถ้าเราทำวันนี้ให้ดี พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันดี
ถ้าเราทำวันนั้ให้ดีที่สุด พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันดีที่สุด

ทุกวัน....จะเป็นวันดีสำหรับเรา ถ้า....เราทำดีได้ทุกวัน

ชีวิตทุกๆวันแล้วแต่ การกระทำของเรา...เราคือผู้กำหนดมัน
ชีวิตเป็นไปตามผลของการกระทำ มี กฎแห่งกรรม รับรอง....


 

7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
------------------------------------------

 

 

 Total Execution Time: 0.0010027686754862 Mins