เอาแต่ ใจตัวเอง

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2558

 

เอาแต่ ใจตัวเอง

 

เอาแต่ ใจตัวเอง

ในโลกนี้ ใครๆก็เอาแต่ ใจตัวเอง กันทั้งนั้น...

ต่างกันเพียงแต่...จะเอาใจตัวเอง ไปทำอะไร?
ทำความดีหรือทำความชั่ว ทำบุญหรือทำบาป... !

ไม่ว่าจะเป็นใคร? ละจากโลกไป ก็ไปตาม ใจ ที่ตนเองทำ...


 

 

8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 

 

 Total Execution Time: 0.0011981010437012 Mins