เรื่องของ คน

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2558

 

 

เรื่องของ คน

 

คน คือ ยังไม่เสร็จ สุกๆดิบๆ ยังไม่เข้าที่ เพื่อให้ได้รสชาติดี จึงต้อง คน....

 

แม่ครัวฝีมือดี นอกจากวัตถุดิบสดดี มีคุณภาพ เครื่องปรุง เครื่องแกงดี ท้ายสุดขั้นตอน คือต้อง คน คนให้เข้าที่ รสชาติจึงจะดี ถูกใจคน

 

คน ก็เหมือนกัน ถูกปะปน คนด้วยกิเลส โลภ โกรธ หลง
จะเป็นมนุษย์ได้ ก็ต้องผ่านการคน คนด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

คนให้ธรรมะเข้าไปอยู่ในใจ ขับไล่กิเลสออกมา ให้ใจบริสุทธิ์ ผ่องใส จึงจะเปลี่ยนจากคน เป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์สุดประเสริฐ เลิศเป็นอริยะบุคคล...

 

ให้ชีวิตมีรสชาติ สนุกสนานกับการคน คนเข้าไป คนให้เข้าใจ เป็นมนุษย์ที่ดีได้ เราต้องคนๆ

 

 

18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558
ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0009974996248881 Mins