เรียนต่อโรงเรียนวัด.

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2561

 

เรียนต่อโรงเรียนวัด.

   1 สิงหาคม วันสถาปนาช่างกลปทุมวัน ช่างกลแห่งแรกของประเทศไทย

   โห ! 30 กว่าปีแล้วหรือนี้ ที่จบจากสถาบันแห่งนี้มา ชก.รุ่น 51 ปวส.10 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ยังจำเพลงประจำสถาบันได้ดี ตอนเรียนร้องกันทุกวันจนจำขึ้นใจไม่ลืม.

   เหลืองเลือดหมูเราเหล่าช่างกล น้ำใจทุกคนสมชาติชาย จะอยู่แห่งใดรักไม่คลาย ไม่คลายเพราะสายใจนั้นใจเดียว ฝากชีวาข้านี้ไว้ สายจิต สายใจฝากไว้งานช่าง เพื่อศักดิ์ศรีเราจีรัง ลูกพระวิษณุยังอยู่คู่ฟ้ามิคลาย เราคือเจ้าของเฟืองทองไทย ๆ มิยอมให้ใครมาย่ำยีๆ หากใครมาย่ำยี ราวี พวกเราพร้อมยอมพลีทุกเรือนกาย.

   ช่วงที่เรียนที่ช่างกลปทุมวัน เรียนสนุกและมีความสุขมาก ที่นี่สอนทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ ให้รู้จักหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีในการดำรงชีพ มีเพื่อนที่ดีช่วยกันติวหนังสือ ทำกิจกรรมร่วมกัน แม้จะมาจากต่างสถาบันทั่วประเทศ อยู่ร่วมกันเพียง 2 ปี แต่ก็หล่อหลอมรวมกัน รักกันเหมือนอยู่ร่วมกันมาหลายสิบปี.

   เพื่อนร่วมรุ่นไปเรียนต่อวิศวฯ ตอนนี้เป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่ เป็นผู้อำนวยการ เป็นหัวหน้าเขตไฟฟ้า เป็นครูสอนหนังสือ เป็นพ่อค้าขาย เจ้าของกิจการ เพื่อนบางคนก็ลาโลกไป.

   ผู้เขียนเองจบก็ไปทำงานทางใต้ ก่อนลางานมาเรียนต่อ ที่โรงเรียนวัด โรงเรียนผู้ออกแบบชีวิต มีบทสวดมนต์ บทสวดธรรมจักร เป็นเสมือนเพลงประจำโรงเรียน สวดกันทุกวัน บทสวดอยู่ในใจ เป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจชีวิต.

   โรงเรียนวัด โรงเรียนวิชชาชีวิต เรียนเป็นช่างซ่อม ซ่อมในสิ่งที่ชีวิตยังขาด ยังพร่องอยู่ เพราะวิชชาที่เรียนทำให้รู้ว่า บุญ นั้นคือความสมบูรณ์ของชีวิต สิ่งที่ขาด สิ่งที่พร่อง ความสุขและความสำเร็จที่ควรมีควรได้ ล้วนแล้วมีบุญอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนทั้งสิ้น.

   เป็นช่างสร้าง ใช้เวลาทุกอนุวินาทีของชีวิตในการสร้างบารมีให้ดีที่สุด ดังเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ว่า "เราเกิดมาสร้างบารมี" บารมีเท่านั้นที่จะนำพาชีวิตไปถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนได้.

   โรงเรียนวัดนี้สอนให้ประกอบสัมมาอาชีวะ อาชีพหลักของมนุษย์ ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา หลักสูตรที่ต้องใช้เดินทางและดำเนินชีวิตในวัฎสงสารอันยาวไกลอย่างถูกหลักวิชชา.

   โรงเรียนวัด โรงเรียนชีวิตมีแต่เรียนต่อไม่มีเรียนติด ไม่ต้องลงทะเบียน เพิ่มแต่ความเพียรเรียนได้เลย เพื่อนร่วมห้องเรียนมีทุกเชื้อชาติ ทุกสถานะ ทุกฐานะตั้งแต่คนที่รวยสุด ถึงคนที่จนที่สุด ก็เรียนได้ ฟรีตลอดชีวิตเพียงคิดจะเรียน.

   ถึงเวลาสถาปนาชีวิต เรียนวิชาชีพ เพื่อเลี้ยงชีวิต เรียนวิชชาชีวิต เพื่อลิขิตชีวิตตน...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ 
1 สิงหาคม พุทธศักราช 2561

 Total Execution Time: 0.0014176646868388 Mins