โกงความตาย ด้วยบุญ.

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2561

โกงความตาย ด้วยบุญ.

   กิเลส กรรม วิบาก วงจรนี้ ทำให้เรามีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีผังวงจรชีวิตถูกลิขิตด้วยวิบากกรรมจากการกระทำของเราในอดีตติดตัวกันมานั้น ก็จริงอยู่.

   แต่ใช่ว่า เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง กอบกู้ผังชีวิตที่ถูกกำหนดได้ กรรมลิขิตหรือจะสู้ความเพียรของมนุษย์ที่ไม่หยุดทำความดีได้.

    ในอดีตกาลก็มีมาแล้ว โกงความตายจากวิบากกรรมเก่าด้วยบุญ แม้ปัจจุบันก็มีแต่ไม่รู้สาเหตุกัน ดังคำอุทานที่ได้ยินกันบ่อย คนดีผีคุ้ม โชคช่วย บุญคุ้ม คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ยมบาลไม่รับ ฯลฯ

   แม้ในสมัยพุทธกาล.สามเณรรูปหนึ่งบวชในสำนักของพระสารีบุตร 

   วันหนึ่งด้วยญาณทัศนะพระสารีบุตร จึงรู้อายุขัยของสามเณร ว่าจะมรณะภาพใน 7 วัน จึงบอกเรื่องดังกล่าวแก่สามเณร

    สามเณรเมื่อทราบก็เข้าใจดีถึงกฎไตรลักษณ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน มีเกิด มีดับจึงขออนุญาตเดินทางไปเยี่ยมโปรดบิดามารดา

   ระหว่างทางเห็นปลา ติดอยู่ในแอ่งน้ำที่แห้งขอด จึงพิจารณาความตายของตนและของปลา เกิดจิตอันเป็นกุศล จึงทำการปล่อยปลาให้พ้นจากความตาย...

   บุญที่ออกบวช รักษาศีลของสามเณร และช่วยชีวิตปลาพ้นจากความตาย ตามหลักกฎแห่งกรรม ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้น ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิต ทำให้สามเณรมีอายุขัยถึง 120 ปี.

   บุญที่สามเณรทำ เกิดเป็นบุญใหม่ มีกำลังส่งผลไปตัดรอนแซงเอาชนะวิบากกรรมเก่า ทำให้วิบากกรรมเก่าไม่ได้ช่องส่งผล แบบ โกงความตายด้วยบุญ กันชัดๆ.

    เราท่านก็เหมือนกัน แม้ความตายไม่มีนิมิตหมายก็จริง แต่เรื่องที่จริงกว่า เราสามารถเอาชนะวิบากกรรมเก่าของเราด้วยบุญได้ ขอให้เชื่อมั่นในบุญ รู้ทันกฎแห่งกรรมแล้วบุญจะคุ้มครอง ปรับเปลี่ยนผังชีวิตเราให้ดียิ่งๆขึ้นไป...สวัสดี/เจริญพร 

ขอให้ แข็งแรง รวย รอด ปลอดภัย มีธรรมะ มีองค์พระสว่างไสว เอาชนะวิบากกรรมเก่าด้วยใจที่ผ่องใสกันทุกๆคน.

มนวีโร ภิกฺขุ 
5 มกราคม พุทธศักราช 2561
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.00097941557566325 Mins