หาหนวดเต่า...

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2558

 

หาหนวดเต่า...

 

แบบนี้ ขอกราบ 3 ที

 

หากชาวพุทธในโลก ทำตามคำสอนของ
หลวงพ่อพุทธทาส แบบนี้ได้ อะไรจะเกิดขึ้น....

 

คำตอบ คือ...
พระพุทธศาสนา จะเจริญรุ่งเรือง สูงสุด มนุษย์...จะมีแต่ความสุขอย่างแน่นอน

 

เพราะ...ชีวิตในสังสารวัฏ นี้
สรรพสัตว์ที่เกิดมา มีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ กันทั้งนั้น

 

แต่เกิดมาเพื่ออะไร ?
เพื่อฝึกฝนอบรม ขัดเกลานิสัยที่ไม่ดี 
ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส

 

ที่สำคัญ...หากได้ฟังธรรมจากสัตตบุรุษ ย่อมเข้าใจ ว่า เบื้องหลังของทุกชีวิต คือ บุญ บาป ที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลัง

 

บัณฑิตจึงไม่ก่อเวร ไม่จองเวร ไม่จับผิด ไม่คิดชั่ว พูดชั่ว ทำกรรมชั่วเพิ่ม มีแต่คอยจะเพิ่มเติม บุญ

 

มาสานฝันของท่านพุทธทาสให้เป็นจริง ?
ชาวพุทธ ผู้มีพระรัตนตรัย เป็นสรณะ ทั้งหลาย

 

เจอครูดี ฟังคำครู ตรองคำครู ทำตามครู...

 

ครูทำได้อย่างไร ลูกศิษย์ต้องทำให้ได้อย่างครู
จึงได้ชื่อว่า ศิษย์มีครู นะ พี่น้องชาวพุทธที่รักทั้งหลาย.

 

20 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0009910504023234 Mins