พวกเดียวกัน

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2561

พวกเดียวกัน

   ขันติบารมี ความอดทนอย่างยิ่งยวด สำหรับนักสร้างบารมี ที่มีต่อทุกข์จร ได้แก่ ความเศร้าโศกเสียใจ การพลัดพรากจากของรัก ความไม่ประสบความสำเร็จ ความคับแค้นใจ ไม่สมหวัง ความเจ็บป่วยไข้ ปวดเนื้อเมื่อยกาย เป็นต้น และ ทุกข์ประจำ ทุกข์ประจำสังสารวัฎ คือเกิด แก่ ตาย.

   อดทนแบบนี้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร สั่งสมบุญสร้างบารมี เพื่อไปให้ให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ อย่างไรก็ต้องเจอ หนีไม่พ้นทนกันได้. 

   แต่สำหรับนักสร้างบารมี ที่มีเป้าหมายจะไปปราบมาร ไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม น่าจะได้จาก มาร 5 ฝูง (กิเลสมาร เทวบุตรมาร มัจจุมาร ขันธมาร อภิสังขารมาร) มากกว่า ไม่ใช่ ได้ขันติบารมีจากนักสร้างบารมีด้วยกันนะ !...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ 
31 มกราคม พุทธศักราช 2561
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.011087286472321 Mins