นิวรณ์ 5

วันที่ 31 มค. พ.ศ.2563

นิวรณ์ 5

เครื่องปิดกั้นหรือขัดขวาง ไม่ให้บรรลุความดีทั้งมวล
1.กามฉันทะ     ความพึงพอใจ ติดใจ ลุ่มหลง
2.พยาบาท      เเค้นเคือง ผูกโกรธ
3.ถีนมิทธะ      หดหู่ ท้อถอย เซื่องซึม
4.อุทธัจจะกุกกุจจะ      ฟุ้งซ่าน ขาดสมาธิ กังวลใจ
5.วิจิกิจฉา        ความไม่เเน่ใจ ความลังเล สงสัย

 

\^_^/   :  อยากเห็นธรรมะ อยากเห็นพระ ต้องชนะ นิวรณ์ 5

\*0*/    :  แล้วจะชนะมันยังงัย???  แค่กามฉันทะ มันก็  เต็มบ้านเต็มตัวไปหมด!!

\^_^/   :  ทำแบบพระพาหิยะ ที่ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้า "เห็นสักแต่ว่าเห็น ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน

             รู้แจ้งสักแต่ว่ารู้ ทราบสักแต่ว่าทราบ ..."

#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0010348677635193 Mins