อุบาสิกาผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย.

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2563

อุบาสิกาผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย.

    ได้ทราบข่าวการละสังขารของคุณอา สมถวิล บุนนาค ทำให้นึกถึง โอวาทพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่พระผู้ปราบมาร ใน ปัพพโตปมคาถา (๒๘ มีนาคม ๒๔๙๗) ความตอนหนึ่งว่า 

   ทั้งชมพูทวีป แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาลนิพพานถอดกายที่ไหนๆ ไม่มีเลย แล้วไม่มีใครรู้จักเสียด้วยซ้ำ นี่มารู้จักขึ้นแล้วที่วัดปากน้ำ 

   ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา อยู่วัดปากน้ำก็จริง แต่ไม่รู้ว่าสมภารวัดปากน้ำทำอะไร  นี่อัศจรรย์นัก อยู่ด้วยกันตั้งหลายสิบปี อยู่วัดปากน้ำทำวิชชานี้ ๒๒ ปี ๘ เดือน ๙ วัน วันนี้ ไม่มีใครรู้ว่าทำอะไร รู้แต่นิด ๆ หน่อย ๆ รู้จริงจังลงไปไม่มี มีก็ผู้ที่ทำวิชชาด้วยกัน...

    เรื่องของธรรมละเอียดมีแต่ ผู้ที่ทำวิชชาเท่านั้นที่รู้ หากท่านไม่บอก เราๆท่านๆก็ไม่รู้.

    แล้วเกี่ยวอะไรกับการละสังขาร ของคุณอา ล่ะ ก็เรื่องนี้อยู่ในความทรงจำ หากไม่เล่า ให้ฟัง คนรุ่นหลังๆที่พึ่งมาก็คงไม่รู้ ก็ถือเอาวันที่คุณอาละสังขาร นี้เล่าเป็นธรรมทาน อุทิศให้คุณอามีส่วนในบุญด้วยนะ.

   ก็ 20 ปี มาแล้วนะ ประมาณปีพุทธศักราช 2542 ที่วัดพระธรรมกาย และ หลวงพ่อธัมมชโย โดนกล่าวหาโจมตี เป็นข่าวทุกเช้าเหมือนอาหารเช้าก็ว่าได้ ไม่เรื่องผู้หญิง ก็เรื่องเงิน หรือไม่ก็เรื่อง อวดอุตริมนุสธรรม คือ อวดอ้างคุณวิเศษที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่ไม่มีในตน คำถาม แล้วถ้าท่านมีล่ะ เพราะคนกล่าวหาก็ไม่ทราบว่ามีหรือไม่มี เพราะไม่ได้ปฎิบัติหรือปฎิบัติแต่ไม่เข้าถึง จึงทึกทักกล่าวหาว่าไม่มี.

   โดยเฉพาะเรื่องพิธีบูชาข้าวพระ เป็นเป้าหมายสำคัญในการโจมตีครั้งนั้น เป็นการบูชาแบบอามิสบูชาและปฎิบัติบูชา คือ การบูชาแบบขอถึงและการบูชาแบบเข้าถึง เป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง.

   ในช่วงที่สถานการณ์กำลังเข้มข้น มีการแฝงตัวเข้าแอบบันทึกเทป เพื่อไปเป็นหลักฐานในการกล่าวหา (ถ้าเป็นสมัยนี้ ก็ไม่ต้องมาแอบนั่งฟังที่บ้านทางออนไลน์ก็ได้นะ )

    ณ สภาธรรมกายสากล สถานที่ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ในวันอาทิตย์ต้นเดือนหนึ่ง (ฟังได้จาก VDO นาทีที่ 1.07 )

   แต่จำเหตุการณ์ได้ว่า หลังจากหลวงพ่อท่าน นำกล่าวคำบูชาและขอขมาพระรัตนตรัย นำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสใสแล้ว ท่านก็นำกล่าวคำบูชาข้าวพระ แล้วท่านก็กล่าวเชิญ คุณอาสมถวิล ให้เป็นผู้แทนลูกศิษย์หลานศิษย์ นำข้าวปลาอาหารหวานคาว กลั่นให้ใสด้วยวิชชาธรรมกายแล้ว นำไปน้อมถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนนิพพาน.

   โดยส่วนตัวตอนนั้น รู้จักคุณอาผิวเผิน และไม่รู้มาก่อนว่า คุณอาฯมีธรรมะละเอียด และสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนในพิธีบูชาข้าวพระได้

    หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้สนทนากับคุณอา ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีอัธยาศัยดีมากๆ เมตตา โอบอ้อมอารีย์ รักวัด รักพระพุทธศาสนา รักวิชชาธรรมกาย และให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติพรหมจรรย์แก่อาตมา  เป็นสุดยอดกัลยาณมิตรของหมู่คณะ ที่มีเป้าหมายมโนปณิธานไปที่สุดแห่งธรรม. รอฟังในธรรมะริมทางฯตอนต่อไปนะ.

    คุณอาเป็นพยานสำคัญผู้หนึ่ง ที่แก้ต่างให้พระพุทธศาสนา ว่า ธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้ง สามารถปฎิบัติและเข้าถึงได้จริงๆ หากทำถูกต้องตามหลักวิชชา.

   หากไม่มีวันนั้น อาตมาก็ไม่รู้ว่าคุณอาฯ นำบูชาข้าวพระได้ คงรู้แต่เฉพาะหลวงพ่อและคุณอา อีกทั้งทีมงานที่มีธรรมะละเอียดเท่านั้นที่รู้.แต่วันนี้พวกเราที่มาภายหลังก็รู้แล้วนะ.

    วันนี้ คุณอาสมถวิล บุนนาค ละสังขารจากพวกเราไปแล้ว แต่ความดี และผลงานของคุณอาฯที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา ในการสร้างเสริมและเพิ่มศรัทธาให้ผู้ที่มาวัดปฎิบัติธรรมให้เข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งๆขึ้น.

    ศรัทธาที่รักษาได้ยาก ศรัทธาเหมือนน้ำที่เซาะทราย แต่คุณอาก็ทำได้ ให้หลายคนได้มีแนวทางในการสั่งสมบุญสร้างบารมี และมาเป็นกำลังหลักในการเผยแผ่ธรรมะ สืบอายุพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายจนถึงปัจจุบัน.

    อนุโมทนาบุญขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ขอให้มีรัศมีกายสว่างไสว มีความสุขในทิพยสมบัติ อันแวดล้อมด้วยบริวารที่รอคอยต้อนรับการกลับมาจากการสร้างบารมี นะ คุณอาสมถวิล บุนนาค กัลยาณมิตรที่แสนดี อุบาสิกาผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน....สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 

 Total Execution Time: 0.014928881327311 Mins