คติประจำตัว ได้จากคุณอาฯ

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2563

คติประจำตัว ได้จากคุณอาฯ

   การสร้างบารมีเป็นหมู่คณะ เพื่อจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนั้น ต้องมีกัลยาณมิตรที่ดี นอกจากมีกำลังใจอันสูงส่งแล้วจะดีใจ เสียใจ น้อยใจไม่ได้เลย.

   นึกถึงครั้งหนึ่งเคยได้ยินได้ฟังจากใครคนหนึ่ง ว่า หากจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม นอกจากนักสร้างบารมีที่ร่วมสร้างบารมีกันมายาวนานตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว ระหว่างเส้นทาง ก็ไปชักชวนนักสร้างบารมี ที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์ ให้เปลี่ยนเส้นทางจากไปให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ เป็นไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม มีทั้งชวนมาคนเดียว และชวนมาเป็นหมู่เป็นคณะ.

   ครั้งหนึ่งมีนักสร้างบารมีคณะหนึ่ง เกิดเปลี่ยนใจ ไม่ไปที่สุดแห่งธรรมแล้ว เพราะบอกว่าอีกยาวไกล ไม่รู้เมื่อไหร่จะถึง จะขอกลับไปเส้นทางเดิมที่ตนเองเคยมา เพราะสร้างบารมีอีกไม่เท่าไหร่ ก็จะถึงเป้าหมายที่ตนเองต้องการแล้ว

    คำถามก็มากันใหญ่ว่า ทำไม ? ทำไม ? และก็ทำไม ? 

    ในความเห็นส่วนตัวแล้วก็ไม่แปลกนะ เมื่อเป้าหมายเปลี่ยน วิธีการก็เปลี่ยน การสร้างบารมีเพื่อให้หลุดพ้นหมดกิเลสของพระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสัพพัญญูพุทธเจ้า ที่แตกต่างกันคือเรื่องเวลาการสร้างบารมี เมื่อการเป็นสัพพัญญูพุทธเจ้านานไป ก็ขอแค่ปัจเจกพุทธเจ้าก็พอ หรือปัจเจกฯนานไป ก็ขอแค่พระอรหันต์ ก็ได้ สุดท้ายได้เข้าถึงพระนิพพานเหมือนกัน จะต่างกันตรงรัศมีกาย เพราะระยะเวลาการสร้างบารมีไม่เท่ากัน อานุภาพของแต่ละพระองค์จึงไม่เท่ากัน.

   วันหนึ่งได้พบคุณอาสมถวิล บุนนาค ได้สนทนากันว่า ทำไม ? คุณอาฯ ตอบว่า ก็หมู่คณะนั้น พึ่งเปลี่ยนเส้นทางมาเข้าร่วมสร้างบารมีไปที่สุดแห่งธรรม เมื่อไม่กี่พุทธันดรที่ผ่านมานี่เอง จึงยังไม่เข้าใจอุดมการณ์ ทำให้ผังไม่หนาแน่น เมื่อมีเรื่องอะไรมากระทบ จึงเกิดอาการ น้อยใจ เปลี่ยนใจกลับไปทางเดิม.(แสดงว่าพวกเราที่อยู่ ผังหนาแน่น เลยยังไม่ย้ายค่าย ใช้เบอร์เดิม 072)

   คุณอาฯ บอกกับอาตมา ว่า หลวงพี่จำไว้นะ อย่าน้อยใจหมู่คณะเด็ดขาดนะ ยิ่งกับหลวงพ่อแล้ว อย่าเด็ดขาดเลยนะ ห้ามเลยนะ จะมีผู้ไม่หวังดีคอยจ้อง สอดแทรก ทำให้ต้องออกจากเส้นทางการสร้างบารมี อย่านะ อย่าน้อยใจนะ คุณอาฯ เหมือนตอกย้ำ.ก่อนกล่าวลาและอนุโมทนาขอบคุณคุณอาฯ.

    ทำให้อาตมาได้เพิ่มคติจากเดิม.มีเพียงคติประจำใจ คือ บารมี ไม่มีอนุโมทนานะ พี่น้อง ! เพิ่มเป็น...

คติประจำตัว : ความน้อยใจ คือ การปลิดชีวิต ตนเองให้ตายจากการสร้างบารมี.

   คตินี้ เป็นยาใจ รักษาได้ตลอดเวลาการสร้างบารมี ผุดขึ้นจากใจหลังจากได้จากการสนทนาธรรมกับคุณอาสมถวิล บุนนาค ไอดอลของนักสร้างบารมีไปที่สุดแห่งธรรม.

   ก็ขอให้อานิสงส์ผลบุญที่เกิดจากการเล่าธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม เรื่องนี้ เป็นธรรมทาน เป็นข้อคิดสะกิดใจ เป็นกำลังใจให้นักสร้างบารมีรุ่นต่อๆไป ได้ทราบและนำไปปฏิบัติ.

   ขอให้ดวงบุญที่ศูนย์กลางกายของคุณอาฯ สว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์นับล้านๆดวงมาเรียงร้อยกัน มีรัศมีกายเปล่งปลั่งไปทั่วภพทั่วภูมิ และทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้เพศบริสุทธิ์ ได้บรรพชาอุปสมบท เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ไปทุกภพทุกชาติ ตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.00098336537679036 Mins