พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๑๔,๑๔๑,๔๑๔ จบ วันขึ้นปีใหม่อาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2560

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ครบ ๑๔,๑๔๑,๔๑๔ จบ
วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0019401987393697 Mins