พิธีตักบาตรสามเณร 300 รูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2560

พิธีตักบาตรสามเณร 300 รูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ในวันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560