บุญหกนี่มีผล

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2560

 

 

บุญหกนี่มีผล ,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

บุญหกนี่มีผล 

             
         

            เหมือนเรื่องของพระโพธิสัตว์ในอดีต  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ สมัยที่เป็นพระเวสสันดร 
 
เมื่อได้บริจาคบุตรเป็นทานแก่ชูชก  ยังไม่ทันพ้นสายตา  ชูชกตีลูกของพระองค์ต่อหน้า  พระองค์ก็เริ่มหงุดหงิด
 
 หัวใจของผู้ที่เป็นพ่อ เมื่อเห็นลูกถูกตีต่อหน้า แม้ยกให้แล้วก็ตาม  ทรงหงุดหงิดเกือบเอาธนูยิงชูชกแล้ว แค่นั้น

แหละบุญหกเลย มีผลตอนที่พระองค์ตรัสรู้  เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  รัศมีกายของพระองค์ควรจะออกไปข้าง

ละ  ๒ วา  แต่ผลของกรรมเก่าเลยหดไป ๑ วา  เหลือ  ๑ วา

 

 

 

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0010661999384562 Mins