ความสุขที่แท้จริง

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2560

 

ความสุขที่แท้จริง,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

ความสุขที่แท้จริง

 

                       พระผู้มีพระภาคเจ้า  ท่านตรัสว่า...  “นตถิ  สนติ  ปรํ  สุขํ”   ความสุขที่แท้จริง หรือ สุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งนั้นเป็นไม่มี  

 

                         เพราะฉะนั้น  ก็สรุปง่าย  ๆ  ว่า...ความสุขที่แท้จริงนั้น  ก็คือ  ความสุขที่ทำใจให้หยุด  ทำใจให้นิ่ง  ทำใจให้สงบระงับ  

 

                          ทำใจให้ถึงสมาธินั่นเอง  เป็นสุขอย่างยิ่ง  เป็นสุขที่ไม่มีขอบเขต  เป็นสุขที่เป็นอิสระ  เป็นสุขที่เยือกเย็น  ละเอียดอ่อน  นุ่มนวล  เป็นสุขที่ไม่ซ้ำ กับความสุขที่เคยเจอมาก่อน   ความสุขชนิดนี้เข้าถึงได้ด้วยสมาธิ  เมื่อใจหยุดใจนิ่ง 


 

 

 

 

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่


 

 Total Execution Time: 0.0011304974555969 Mins