แหล่งแห่งความดีทั้งมวล

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2560

 

แหล่งแห่งความดีทั้งมวล,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

แหล่งแห่งความดีทั้งมวล

 

                ฐานที่ ๗  ตรงนี้ เป็นแหล่งของสติ  เป็นแหล่งของปัญญา  เป็นแหล่งของสันติสุข  เป็นแหล่งของพลังแห่งความดีทั้งมวล  เป็นแหล่งแห่งความสำเร็จในชีวิตทั้งหลาย เกิดขึ้นอยู่ตรงฐานที่ ๗ ตรงนี้  

                 บางครั้ง  ท่านก็เรียกว่า.. อริยมรรค หนทางเดินของอริยเจ้า เหมือน super high way เป็นทางเดินของรถ  แม่น้ำเป็นทางเดินของเรือ  ท้องฟ้าเป็นทางเดินของเครื่องบิน  ศูนย์กลางกายก็เป็นทางเดินของใจ เป็นทางไปสู่พระนิพพาน เป็นทางไปของพระอริยเจ้า

 

 


 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0011726856231689 Mins