แหล่งแห่งบุญอันเลิศ

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2560

แหล่งแห่งบุญอันเลิศ,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

แหล่งแห่งบุญอันเลิศ

 

                 ถ้าใครเอาใจนี่มาหยุดนิ่ง  อยู่ที่ศูนย์กลางกายได้มาก  จะให้ทาน ทานนั้นก็เลิศ  จะทอดผ้าป่า ผ้าป่านั้นก็เลิศ   จะสร้างธุดงค์สถาน ถวายปัจจัยสร้างธุดงคสถาน  ธุดงคสถานนั้นก็เลิศ  

                     จะรักษาศีล  ถ้าเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้  ศีลนั้นก็ศีลเลิศ  เรียกว่าอธิศีล    ถ้าจะเจริญภาวนา  จะทำทางมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้น 

                      ใจหยุดนิ่งถูกส่วน  ปุญญาภิสันธา  ทางมาแห่งบุญ  ที่มีอาการไหลคล้ายกับกระแสน้ำ   ก็จะเกิดขึ้น ที่ศูนย์กลางกาย 

 

 

 

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0023507316907247 Mins