ไม้ลูกดก

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2548

 

ไม้ลูกดก

นกเพียร

แวะเวียนหา

ยามลูกมา

หมดสิ้น

นกบินหนี

เหมือนยามเฟื่อง

เงินทอง

พวกพ้องมี

ต่างหลีกลี้

หลบหน้า

คราอับจนฯ