ธารน้ำใจ

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2548

น้ำในบ่อ

ในคลอง

ในหนองสระ

ถึงแม้จะ

เย็นซาบ

เมื่ออาบดื่ม

แม้น้ำตก

เย็นใส

จำไม่ลืม

ก็ไม่ปลื้ม

เย็นฉ่ำ

เท่าน้ำใจ ฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.015974553426107 Mins