จากสายธารน้ำใจถึงอ่างทอง

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2549

     สถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยายน ทำให้พื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยได้รับความเสียหายและจังหวัดอ่างทองเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยเฉพาะในเขตอำเภอป่าโมก ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 4 พันหลังคาเรือน พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในบางพื้นที่ยังไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาได้ทำให้การเดินทาง การคมนาคมไม่สะดวก โดยเฉพาะกับวัดต่าง ๆ พระสงฆ์ท่านต้องพายเรือเพื่อออกบิณฑบาต เพราะประชาชนไม่สามารถเข้าไปทำบุญได้

เหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความลำบากให้แก่ทั้งพระภิกษุสามเณร และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ตกในสภาวะความไม่สะดวกขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด ทางมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เมื่อได้รับทราบถึงความทุกข์ยากลำบากของพระสงฆ์และประชาชน จึงมีนโยบายที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนให้แก่พื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนด้วยความรักและห่วงใย

วันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ จึงได้จัดส่งเครื่องอุปโภคและบริโภคเข้าไปช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยกว่า 2 พันชุด ที่วัดศรีมหาโพธิ์ ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลโรงช้าง และตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก กว่า 1 พันครัวเรือน มารับสิ่งของบริจาค โดยมีนายแพทย์พรชัย พิญญพงศ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่าย ตัวแทนจากมูลนิธิวัดพระธรรมกายและคณะกัลยาณมิตรจากจังหวัดอ่างทอง เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค

การให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิธรรมกายในครั้งนี้ ได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมาก และถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน แต่ทุกคนก็เดินทางมารับสิ่งของบริจาคจากทางมูลนิธิฯด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม เบิกบาน และสิ่งสำคัญที่ทุกคนยังคงมีให้กันก็คือ การให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่ตลอด และหวังให้ทุกๆ คนจะสามารถผ่านพ้นภัยต่างๆไปได้และเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00124564965566 Mins