มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจ.หนองคาย

วันที่ 09 กย. พ.ศ.2551

มูลนิธิธรรมกาย  ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จังหวัดหนองคาย


            มูลนิธิธรรมกาย    โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ยังคงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง  โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมพุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา  พระมหาบุญพรหม จารุปุญโญ และกัลยาณมิตรจากจังหวัดหนองคาย เป็นตัวแทนพระภิกษุสงฆ์และกัลยาณมิตรทั่วโลก นำเครื่องอุปโภคบริโภค จากการตักบาตรโครงการตักบาตรพระ 500,000  รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หมู่บ้านนาบงหมู่ที่ 7 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้  ได้ใช้เรือท้องแบนจำนวน 2 ลำ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองท่าบ่อจำนวน 1 ลำ และของ ตชด. จำนวน 1 ลำ โดยการเดินทางในครั้งนี้ใช้เวลากว่า  40  นาที
             เมื่อคณะเข้าให้ความช่วยเหลือเดินทางไปถึงหมู่บ้าน  มีชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่    มาช่วยกันขนของลงจากเรือ ด้วยความเบิกบาน และปลื้มปีติใจ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีนายอานันต์ มุลวงศ์ศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาบง เป็นตัวแทนรับ และได้กระจายแจกให้กับชาวบ้านต่อไป   และมีชาวบ้านมารอรับเครื่องอุปโภคบริโภค  500   คน จาก 113  ครัวเรือน       สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนาบง ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก   มีความเป็นอยู่ก็ลำบาก  เนื่องจากระดับน้ำยังสูงอยู่ กว่า 3 เมตร ประกอบกับประชาชนไม่มีข้าวสารอาหารแห้งไว้รับประทาน การเดินทางก็ลำบาก เพราะการเดินทางแต่ละครั้งต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะ และนอกจากนี้พื้นที่ทำนากว่า 3,000  ไร่  เสียหายไปกับสายน้ำ และคาดว่าอีก 2 เดือนน้ำจะลดอยู่ในสภาพปกติได้
            จากนั้นคณะตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย   เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านโนนสง่า หมู่ที่7 ตำบลพรานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  โดยในครั้งนี้   นายเพชร  พรหมแพงดี  ผู้ใหญ่บ้านโนนสง่า เป็นตัวแทนรับ และได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับชาวบ้าน 250   หลังคาเรือน
            สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในหมู่บ้านโนนสง่า   ระดับน้ำได้เริ่มลดลงบ้างแล้ว  แต่ยังส่งผลกระทบด้านการคมนาคมอยู่ เพราะยังต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง ถนนขาด นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการประกอบอาชีพ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ส่งผลให้ต้นข้าวได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และเกิดอาการเครียด ป่วย และน้ำเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็น
            ต่อจากนั้นคณะตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่9 ตำบลพรานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ได้เดินทางด้วยรถยนต์เพราะน้ำได้เริ่มลดลงบ้างแล้วและสามเณรกว่า 50 รูป เดินทางไปกับทีมงานด้วย   ช่วยกันขนของด้วยความเบิกบานใจ  ซึ่งในครั้งนี้ได้ทำพิธีรับมอบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองแวง โดยมีนายหนูคำ ดวงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองแวง หมู่ที่  9 เป็นตัวแทนรับ  และมีประชาชนมารอให้การตอนรับกว่า 100 คน พร้อมทั้งเด็กดี Vstar จากโรงเรียนบ้านว่าน  ช่วยขนของขึ้นรถและแพ็คของอีกด้วย  โดยการนำของอาจารย์เกษม และนางปวีณา ศรีปราบหล่ม  โรงเรียนบ้านว่าน
นอกจากปัญหาความฝืดเคือง ข้าวยากหมากแพงแล้ว  ประชาชนยังต้องประสบปัญหาอุทกภัย  แต่อย่างไรก็ตามมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย   จะยังคงติดตามให้ความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในที่สุด.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00095524787902832 Mins