โคราช จัดพิธีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ส่งไปภาคใต้

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2551

         ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับชมรมโคราชรวมใจ สมาคมพัฒนาคนดีศรีย่าโม ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดโครงการตักบาตรพระ 11,111  รูปขึ้น ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000  รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด และชาวไทยพุทธ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น      เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม พุทธศักราช 2551  ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หลังจากนั้นทางด้านพลตรีพิเชษฐ์  พิสัยจร ได้ให้ทางกองทัพภาคที่ 2 นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปจัดสรรคัดแยก        แพ็คใส่ถุง อย่างสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และได้ติดป้ายสติกเกอร์   ในโครงการตักบาตรพระ 500,000   รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย  และนอกจากนี้ ยังมีกองพลทหาราบที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2  กรมทหารราบที่ 23 และกองพลพัฒนาที่ 2 ได้ร่วมกันคัดแยกสิ่งของในครั้งนี้ด้วย
            และในวันที่ 22 กรกฏาคม พุทธศักราช 2551 เวลา 16. 00 นาฬิกา ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคจากการคัดแยกเสร็จแล้วนำไปมอบให้กับ คณะกรรมการจัดงานตักบาตรพระ นำโดยนายธงชัย  ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนคณะสงฆ์และชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำพิธีส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้จากการตักบาตรพระ  11,111    รูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000   รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ณ ลานขนส่งสินค้า สถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพลตรีพิเชษฐ์  พิสัยจร ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางคณะสงฆ์ กัลยาณมิตรและคณะทำงานร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย
            ซึ่งการขนส่งในครั้งนี้ได้รับความสนับสนุน จากการรถไฟแห่งประเทศไทย ลำเลียงส่งไปยังหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ณ สถานีรถไฟเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ณ สถานีรถไฟโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจยะลา ณ สถานีรถไฟยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาและหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ณ สถานีรถไฟตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 ตู้รถไฟ รวมน้ำหนัก 22.5 ตัน       ทั้งนี้ เยาวชนเด็กดี V-STAR จากโรงเรียนต่างๆ อาทิโรงเรียนมารีวิทยา โรงเรียนวัดสมอราย ในจังหวัดนครราชสีมา มาให้การต้อนรับอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและเต็มไปด้วยความอบอุ่น     สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภคที่คัดสรรอย่างสวยงาม เพื่อจัดส่งไปถึงพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่อยู่ใน  4   จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว .

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016382400194804 Mins