นครราชสีมา มอบเครื่องอุปโภค

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2551

         ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับชมรมโคราชรวมใจ สมาคมพัฒนาคนดีศรีย่าโม ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดโครงการตักบาตรพระ 11,111 รูปขึ้น ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด และชาวไทยพุทธ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม พุทธศักราช 2551 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หลังจากนั้นทางด้านพลตรีพิเชษฐ์ พิสัยจร ได้ให้ทางกองทัพภาคที่ 2 นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปจัดสรรคัดแยก แพ็คใส่ถุง อย่างสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และได้ติดป้ายสติกเกอร์ ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย และนอกจากนี้ ยังมีกองพลทหาราบที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 กรมทหารราบที่ 23 และกองพลพัฒนาที่ 2 ได้ร่วมกันคัดแยกสิ่งของในครั้งนี้ด้วย

และในวันที่ 22 กรกฏาคม พุทธศักราช 2551 เวลา 16. 00 นาฬิกา ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคจากการคัดแยกเสร็จแล้วนำไปมอบให้กับ คณะกรรมการจัดงานตักบาตรพระ นำโดยนายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนคณะสงฆ์และชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำพิธีส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้จากการตักบาตรพระ 11,111 รูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ณ ลานขนส่งสินค้า สถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพลตรีพิเชษฐ์ พิสัยจร ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางคณะสงฆ์ กัลยาณมิตรและคณะทำงานร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งการขนส่งในครั้งนี้ได้รับความสนับสนุน จากการรถไฟแห่งประเทศไทย ลำเลียงส่งไปยังหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ณ สถานีรถไฟเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ณ สถานีรถไฟโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจยะลา ณ สถานีรถไฟยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาและหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ณ สถานีรถไฟตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 ตู้รถไฟ รวมน้ำหนัก 22.5 ตัน ทั้งนี้ เยาวชนเด็กดี V-STAR จากโรงเรียนต่างๆ อาทิโรงเรียนมารีวิทยา โรงเรียนวัดสมอราย ในจังหวัดนครราชสีมา มาให้การต้อนรับอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและเต็มไปด้วยความอบอุ่น สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภคที่คัดสรรอย่างสวยงาม เพื่อจัดส่งไปถึงพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่อยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01715886592865 Mins