ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2550

        มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มอบหมายให้พระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล พลอากาศเอก วีระวุธ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ นายแพทย์พรชัย พิญญพงศ์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนนำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม ในเขตตำบลบางปากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งมีชาวบ้านผู้ประสบภัยมารอรับเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก

โดยนางภิรมย์ สิงห์ดำรง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมก กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลบางปากดกว่าพันครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากน้ำได้ท่วมเกือบทุกครัวเรือน ประกอบกับประชาชนไม่มีข้าวสารอาหารแห้งไว้รับประทาน เพราะการเดินทางลำบาก บางบ้านไม่มีเรือที่จะใช้เป็นพาหนะในการออกไปซื้ออาหาร

สำหรับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้กล่าวถึงความประทับใจในการให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิธรรมกาย โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ในครั้งนี้ว่า รู้สึกซาบซึ้งใจในความห่วงใยของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์เป็นอย่างมาก ที่ท่านเมตตาให้ความช่วยเหลือมาตลอด โดยไม่เคยทอดทิ้งในยามที่เดือดร้อน เพราะในขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง มูลนิธิธรรมกายถือเป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

การช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมของมูลนิธิธรรมกาย ถือเป็นหนึ่งในโครงการแบ่งปันให้สังคมเกิดสันติสุข โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และหวังว่าสายธารน้ำใจจากผู้มีบุญทั่วโลกจะช่วยให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมสามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้ และมีกำลังใจต่อไป นอกจากนี้หากท่านใดมีความประสงค์ จะช่วยแบ่งปันน้ำใจ มายังผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยกับทางมูลนิธิธรรมกายได้ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-831-1000

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013225674629211 Mins