ปิดความลับ

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2547

 

 

ความลับอย่าให้ทาส                         จับที

ปกปิดมิดจงดี                                             อย่าแผร้

แม้ให้ทราบเหตุมี                                    หลายหลาก

นับว่าข้าทาสแท้                                  โทษร้ายเร็วถึง
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0008577823638916 Mins