ภัยใกล้ตัว

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2547

ทาสาอย่าคิดไว้                         วางใจ

ปกปิดกลภายใน                                     อย่าหง้าย

เลศลับสิ่งใดใด                                         เห็นเหตุ

มันแนะนำทำร้าย                              หมดสิ้นเสียตัว

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0067736506462097 Mins