พึ่งธรรมะให้มากๆ

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2546

 

.....พยายามนั่งธรรมะให้มากๆ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิหนักแน่น ถ้าเราไม่มีสมาธิแล้ว อกุศลก็เข้าถึงจิตใจเราได้ง่าย บาปก็เกิดแก่ใจเรา แค่เราทำสมาธิให้มั่นคง บุญกุศลก็เกิดขึ้นแก่ใจเราเสมอๆ บาปอกุศลก็แทรกไม่ได้

 Total Execution Time: 0.0037955005963643 Mins