พึ่งธรรมะเสมอ

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2546


 

.....เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ต้องเอาธรรมะขึ้นมาพิจารณาเสมอว่าเป็นอย่างไร อย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลส เดี๋ยวเราจะเป็นเหยื่อของกิเลสเปล่าๆ ต้องพยายามตรึกอยู่ในธรรมะตลอดเวลา ปัญญาที่เกิดจากการนั่งสมาธิ จะช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด

 Total Execution Time: 0.0047851324081421 Mins