ลึกซึ้งเกินหยั่ง

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2547

 

ลิ้นพราหมณ์ตานกแร้ง                   จมูกมด

น้ำจิตพระยากำหนด                                      ยากแท้

คำครูสั่งสอนบท                                         ธรรมเมศ

ห้าสิ่งนี้แหลมแล้                                     รวดรู้เร็วจริง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0009885827700297 Mins