ถ่อมตน

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2547

ความรู้เรียนเมื่อน้อย                     หนังสือ

ค่อยสมรรถจึงหัดปรือ                                    โล่ดั้ง
 

รู้แล้วเลิศอย่าถือ                            ตนถ่อม เถิดพ่อ
 

บุญจักให้ใครรั้ง                                 เริ่มรู้เป็นเอง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0090165177981059 Mins