พิจารณาด้วยธรรมะ

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2546

 

.....เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ต้องเอาธรรมขึ้นมาพิจารณาเสมอว่า เป็นอย่างไร

 

.....อย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลส เดี๋ยวเราจะเป็นเหยื่อของกิเลสเปล่าๆ

 

.....ต้องพยายามตรึกอยู่ในธรรมะตลอดเวลา เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น ปัญญาที่เกิดจากการนั่งธรรมะจะช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด

 

.....วันหนึ่ง ๆ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เดี๋ยววันเดี๋ยวคืน เดี๋ยวก็อาทิตย์ เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปี ลองพิจารณาดูเถิดว่าเวลาล่วงไปๆ เราทำอะไรบ้าง

 

.....เราต้องพิจารณาอยู่เสมอว่า เราดำเนินชีวิตตามจุดมุ่งหมายของเราหรือเปล่า?

 

.....เราควรทำสิ่งใดบ้าง ? ควรเว้นสิ่งใดบ้าง?

 

.....การกระทำครั้งนี้ เหมาะสมกับตัวเราและฐานะเราแล้วหรือ?

 

.....ต้องพิจารณาอยู่เสมอ อย่าได้หลงตัวเอง

 

 Total Execution Time: 0.0051337679227193 Mins