เตรียมใจ

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2546


 

ยายอธิษฐานว่า "แม้จะเป็นโรคหนักหนาเพียงใดก็ตาม ขออย่าให้หมอปิดบังเลย ขอให้หมอบอกให้รู้หมด จะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้"

 

 Total Execution Time: 0.00097706317901611 Mins