รีบโกย รีบพาย

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2546


....."ยังหนุ่มยังแน่น รีบโกย รีบพาย ตลาดจะวาย สายบัวจะเน่า" เราต้องรีบโกย รีบพายนะ ใครจะพร่องก็ช่างเขา แต่สำหรับเราเองต้องให้สมบูรณ์ ภพชาติสุดท้ายแล้ว ต้องเอาแต่สิ่งที่ดีๆ ติดตัวไป ไปคว้าธงชัยของชีวิตให้ได้ ที่จะให้ถอยหลังกลับไม่มีอีกแล้ว มีแต่รุดหน้าไปเรื่อยๆ ที่ว่าภพชาติสุดท้าย เพราะว่าก่อนๆ นั้นทำกันจริงบ้างไม่จริงบ้าง แต่ภพชาตินี้ต้องจริงที่สุด ไม่มีใครยอมใครแล้ว

 

.....ฉะนั้นต้องอธิษฐานล้อมคอกไว้ให้ดี ให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ ตลอดไป ให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ทุกภพทุกชาติ ตลอดอายุขัย ตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานคนไม่ดี ไม่มีศีล ไม่มีสัตย์ อย่าได้พบเลย

 

.....ที่สุดในโลกเรานี้ก็มีแต่บุญและบาป มีแต่ธาตุกับธรรมเท่านั้น ไม่มีอย่างอื่นเลย มนุษย์เป็นเพียงหุ่น ที่ถูกเชิดด้วยบุญและบาป

 

 Total Execution Time: 0.00099858045578003 Mins