ไม่ถอยหลังกลับ

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2546

 

.....เกิดมาเป็นคนนี่โชคดีที่สุดแล้ว เราเกิดมาก็เพื่อสร้างความดี มาหากำไรใส่ตัว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้ติดตัวไปเลย ให้มีแต่สิ่งดีๆ ติดตัวไป ชีวิตนี้จะได้มีกำไรมากๆ ภพชาติต่อไปจะก้าวหน้า ไม่ถอยหลังกลับ เกิดชาติหน้าต่อๆ ไป คำว่า ตกต่ำ ไม่มีเลย

 Total Execution Time: 0.0025416175524394 Mins