ภาพพระอาทิตย์ทรงกลด ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2560

ภาพพระอาทิตย์ทรงกลด
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560