พระภิกษุในวัดพระธรรมกาย ทำสามีจิกรรม (ทำวัตรพระเถระ) ต่อพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2560

พระภิกษุในวัดพระธรรมกาย ทำสามีจิกรรม (ทำวัตรพระเถระ)
ต่อพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต  (พระอารามหลวง) ในวาระเข้าพรรษา
ณ ห้องประชุมเทวสภา อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย
ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่า ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า
 " ยึดหลักตระหนักในหน้าที่ ทำความดีให้ปรากฏ "  

การทำสามีจิกรรมหรือทำวัตรพระผู้ใหญ่ เพื่อถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์ตามประเพณีของสงฆ์ช่วงเข้าพรรษา สร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ได้มีโอกาสขอขอมาพระมหาเถระ และได้รับศีลรับพร และรับโอวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและทำงานพระศาสนาต่อไป
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 Cr.สำนักสื่อสารองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010703682899475 Mins