ทำบุญต้องอธิษฐาน

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2560

 ทำบุญต้องอธิษฐาน,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิเล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 


     ทำบุญต้องอธิษฐาน

 

      บางคนทำบุญแล้วไม่อธิษฐาน เพราะคิดว่าการอธิษฐานเป็นการค้ากำไรเกินควร การที่เขาคิดเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ

     คุณครูไม่ใหญ่
  อย่าเอามาปนกัน ระหว่างเรื่องทำบุญกับเรื่องธุรกิจ เพราะมันคนละเรื่อง ทำบุญแล้วต้องมีอธิษฐานบารมี เป็นการตั้งเป้าหมายชีวิต เอาพลังบุญไปเซ็ตโปรแกรมให้ ไปสู่เป้าหมายนั้น เหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสมบุญบารมี แล้วก็อธิษฐานบารมีขอเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต อย่างนี้ไม่ได้ค้ากำไรเกินควรเลย ท่านทำบุญเล็กน้อย ท่านก็อธิษฐานอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำบุญปานกลาง
ก็อธิษฐานอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำบุญใหญ่ก็อยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าหากการอธิษฐานเป็นการค้ากำไรเกินควร แสดงว่าท่านทำบุญเล็กน้อยแล้วอธิษฐานขอเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างนี้ก็ไม่ถูกสิ

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 8 ความใช่-ความเชื่อ

คุณครูไม่ใหญ่

๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
 

 Total Execution Time: 0.0010060509045919 Mins