ผู้นำบุญ

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2560

ผู้นำบุญ
           บุพกรรมใดทำให้สามีได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัด และมีโอกาสจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปี สามีจะได้รับผลบุญนี้อย่างไรบ้างคะ

 

คุณครูไม่ ใหญ่
            บุพกรรมที่ทำให้สามีของลูกได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัด คือ ในอดีตหลายๆ ชาติ สามีของลูกเป็นผู้นำบุญ คือทั้งทำทานด้วยตัวเองและชวนผู้อื่นทำทานด้วย ในระดับตามกำลังแห่งบุญ เมื่อบุญส่งผลจึงทำให้ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตามกำลังแห่งบุญ ส่วนการที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปี จะได้รับผลบุญนี้ คือเวลาจะได้สมบัติก็จะได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีเพราะทำตลอดปี จะมีบริวารมาก เป็นที่รักของมหาชน จะได้อยู่ในฐานะผู้นำต่อไปอีกในภพชาติเบื้องหน้า
 

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐

๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 Total Execution Time: 0.0042203505833944 Mins