อนุญาตให้สามีบวช

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2560

อนุญาตให้สามีบวช
           บุพกรรมใดทำให้ลูกได้สามีที่ดี เราไม่เคยขัดกันเรื่องการทำบุญเลย อดีตชาติเคยสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไร การที่ลูกอนุญาตอนุโมทนา และส่งเสริมให้สามีบวชอุทิศชีวิตลูกจะได้บุญอย่างไรคะ
คุณครูไม่ ใหญ่
          ลูกได้สามีดี ไม่เคยขัดเรื่องการทำบุญเลยนั้น ก็เพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมาได้ร่วมสร้างบุญกันมาในอดีต ในแต่ละชาติที่ผ่านมา ตอนสุดท้ายเขาก็ออกบวชการที่ลูกอนุญาต อนุโมทนา และส่งเสริมให้สามีบวชอุทิศชีวิตนั้น ลูกก็จะมีส่วนในบุญที่เขาบวช ซึ่งจะมีอานิสงส์โดยย่อ คือจะทำให้เรามีเชื้อสายแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ และจะได้เป็นคู่บุญคู่บารมีเหมือนนางภัททกาปิลานีและปิปผลิมาณพคือ เป็นคู่บุญด้วยกัน และก็จะได้บรรลุธรรมไปด้วยกัน เป็นต้น

 

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0010131319363912 Mins