อุทิศลูกสาวให้เข้ามาช่วยงานพระศาสนา

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2560

 

อุทิศลูกสาวให้เข้ามาช่วยงานพระศาสนา

          ลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไร โดยเฉพาะลูกสาว ตอนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในวัด ซึ่งลูกเข้าวัดได้เพราะมาตามลูกสาวให้ไปทำงานข้างนอก และลูกสาวก็เป็นคนชักชวนให้ทำบุญเขามีบุญอะไรถึงได้มาเป็นเจ้าหน้าที่วัดและการอุทิศลูกสาวให้ได้เข้ามาช่วยงานพระศาสนา จะได้ผลบุญเหมือนกับที่ลูกอยากให้ลูกชายบวชไหม และลูกจะมีโอกาสได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษหรือไม่คะ

           ลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไร โดยเฉพาะลูกสาว ตอนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในวัด ซึ่งลูกเข้าวัดได้เพราะมาตามลูกสาวให้ไปทำงานข้างนอก และลูกสาวก็เป็นคนชักชวนให้ทำบุญเขามีบุญอะไรถึงได้มาเป็นเจ้าหน้าที่วัดและการอุทิศลูกสาวให้ได้เข้ามาช่วยงานพระศาสนา จะได้ผลบุญเหมือนกับที่ลูกอยากให้ลูกชายบวชไหม และลูกจะมีโอกาสได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษหรือไม่คะ

 

คุณครูไม่ ใหญ่
           ลูกและครอบครัวได้เป็นกองเสบียงมาหลายชาติ โดยเฉพาะลูกสาว ชาติที่ผ่านมาเป็นลูกชายเศรษฐี ทั้งหล่อทั้งรวย แล้วมีนิสัยเจ้าชู้จึงมีสาวๆ มาติดเยอะต่อมาได้มาเจอกัลยาณมิตรแนะนำให้มาเจอกับหมู่คณะแล้วเกิดศรัทธาอยากบวชแต่ทางบ้านไม่ยอม เลยบอกกับทางบ้านว่าจะบวชชั่วคราว ปรารภเหตุสั้นๆ แต่พอบวชไปแล้วก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นจึงบวชไม่สึก มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี คือเห็นองค์พระในตัวต่อมาทางบ้านก็เลยเห็นดีเห็นงามตามไปด้วยก็อนุโมทนาดังนั้นชาตินี้เศษกรรมเจ้าชู้จึงทำให้เป็นผู้หญิง แต่กระแสธารแห่งบุญที่เคยทำร่วมกันมากับหมู่คณะ จึงทำให้มีอัธยาศัยอยากประพฤติพรหมจรรย์สร้างบารมีกับหมู่คณะจึงได้ทำคล้ายๆ กับชาติที่ผ่านมา คือออกจากบ้านมาเลยแล้วก็เข้าวัดสร้างบารมี แม้สมาชิกในครอบครัวจะยังไม่เห็นด้วยก็ตามหากลูกอนุโมทนาบุญกับลูกสาวที่อุทิศตัวให้กับหมู่คณะด้วยใจชื่นบาน ลูกก็จะมีส่วนแห่งบุญทุกบุญที่ลูกสาวได้ทำมา แล้วมีสิทธิ์ตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษจ้ะ
 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐

๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0051930665969849 Mins