ยกลูกถวายวัด

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2560

ยกลูกถวายวัด
          คุณพ่อถวายลูกทุกคนแด่พระศาสนาตอนบั้นปลายชีวิตท่านจะลำบากไหม แล้วลูกจะดูแลท่านได้อย่างไรคะ
คุณครูไม่ ใหญ่
           การที่ท่านถวายลูกให้กับพระศาสนาบุญนี้ก็จะเลี้ยงดูท่านเอง ไม่ทำให้ท่านลำบากหรอก อย่าไปกังวลเลย แต่ก็ให้ท่านหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญให้เต็มที่ ก็จะทำให้ท่านไม่ลำบากทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ส่วนตัวลูกก็ให้ทุ่มเทสร้างบารมี ทำงานพระศาสนาให้เต็มที่ บุญนี้ก็จะได้ช่วยหล่อเลี้ยงท่านด้วย
 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐

๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0010026176770528 Mins