อบรมธรรมทายาท

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2560

อบรมธรรมทายาท
          การที่ลูกมาอบรมธรรมทายาทหญิงและชวนพี่ชายมาบวชพระธรรมทายาท ลูกและพี่ชายจะได้บุญใดติดตัวไปในภพหน้าอย่างไร พระอาจารย์ พี่เลี้ยงธรรมทายาทและทุกคนที่สนับสนุนโครงการอบรมจะได้อานิสงส์อย่างไรคะ

คุณครูไม่ ใหญ่
         อานิสงส์โดยย่อ คือ เมื่อมาเป็นธรรมทายาทแล้วก็มีโอกาสได้ทำทานตั้งแต่ให้อภัยทาน ให้รอยยิ้ม ให้ความรักความปรารถนาดี ให้ตัวเองได้ทำความดี ได้ช่วยเหลืองานส่วนรวม ได้รักษาศีล ได้เจริญภาวนา ได้ศึกษาธรรมะ จะทำให้รวย สวยฉลาด แทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรม ทำให้เจอกัลยาณมิตร ได้อยู่ในหมู่บัณฑิตนักปราชญ์ ห่างไกลคนพาล ยิ่งชวนผู้อื่นมาด้วยก็จะมีบริวารสมบัติติดตัว จะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาแล้วก็จะมีสายบุญเชื่อมโยงกับหมู่คณะ เป็นต้น ส่วนพระอาจารย์ พี่เลี้ยง และทุกๆ คนที่สนับสนุนก็จะได้อานิสงส์ คือ มีส่วนแห่งบุญในทุกๆ บุญกับทุกคนที่เข้ามาอบรม คือ จะเจริญด้วยศีล สมาธิ ปัญญา จะมีบริวารสมบัติมีลูกน้องบริวารมากมายที่จะช่วยสนับสนุนให้เรามีความสะดวกสบายในการสร้างบารมีจะมีดวงปัญญาแตกฉานในธรรมะ เป็นต้น ธรรมทายาทหญิง ถือว่าได้บำเพ็ญเนกขัมมบารมีด้วย ถือว่าบวชทางใจ ถ้าเป็นหญิงเข้าถึงองค์พระด้วยถือว่าได้บวชภายในด้วยจ้ะ

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0010281006495158 Mins