ชวนเพื่อนบวช

วันที่ 02 พย. พ.ศ.2560

ชวนเพื่อนบวช
          ผมเคยแนะนำเพื่อนให้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย ท่านก็บวชมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ ๒๐ พรรษาแล้ว ผมจะได้บุญนี้มากน้อยเพียงไร และในทางกลับกัน ภพชาติต่อไปท่านจะมาแนะนำผมให้ได้บวช และได้บวชจนตลอดชีวิตหรือไม่ครับ


คุณครูไม่ ใหญ่
           ตัวลูกจะได้อานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้มีส่วนในบุญทุกบุญที่ท่านทำ จะทำให้มีสายบุญกับหมู่คณะ จะมีอานิสงส์ได้บวชต่อไปเหมือนท่าน โดยจะมีท่านมาแนะนำเป็นกัลยาณมิตรให้ เป็นต้น

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 Total Execution Time: 0.0010157823562622 Mins