มูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือน้ำท่วมอยุธยา

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2549

มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ร่วมกับอาสาสมัครโภชนาการและชมรมบ้านรักษ์ธรรม ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวนกว่า 200 ชุด ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา และชุมชนเกาะลอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประชาชนผู้ประสบภัยเดินทางมารับมอบของกันอย่างคับคั่ง มีพระบุญลือ กนฺตปุญฺโญพร้อมด้วยคณะอาสาสมัครจากโภชนาการและชมรมบ้านรักษ์ธรรม เป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมกายมอบของแก่ผู้ประสบภัย

 

จากนั้นทางมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ พร้อมด้วยคณะอาสาสมัครจากโภชนาการและชมรมบ้านรักษ์ธรรม ยังได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดมณฑปและวัดแค อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ทางคณะสงฆ์ยังกล่าวให้พรและกล่าวขอบคุณมายังผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วย

ทั้งคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ยังคงได้รับความลำบากกันอีกมาก ความช่วยเหลือที่มีเข้าไปในยามทุกข์ยากเช่นนี้ ย่อมจะเป็นทั้งกำลังกาย และแรงใจที่จะคงต่อสู้กับปัญหาด้วยความเข้มแข็งและความหวังให้ทุกข์ภัยผ่านพ้นไปได้โดยเร็ววัน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012986302375793 Mins