ตักบาตรช่วยน้ำท่วม

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2549

      สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุให้หลายๆหน่วยงานได้เห็นความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยมากขึ้น มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) เป็นอีกหนึ่งความห่วงใยที่สนใจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดมาและในครั้งนี้ทางบริษัทไอเน็ทและชมรมครอบครัวสดใจ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนใจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อเช้า 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) ร่วมกับบริษัทไอเน็ทและชมรมครอบครัวสดใจ ได้จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อนำไปถวายวัดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้ ซึ่งได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก เนื่องจากขาดเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำมายังชีพอีกเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอนุกูลพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดภาษี เจ้าคณะแขวงคลองเตย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณมาโนช กุลศรีสมบัติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระธรรมกายและวัดภาษี มารับบาตจากสาธุชน ซึ่งพิธีตักบาตรนี้จัดขึ้นที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ของบริษัทไอเน็ท

 

 

        กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ที่มาร่วมงานกันทุกคนที่ได้ทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจะร่วมมือกันนำของไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไปอีกด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010494311650594 Mins